تماس با ما
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

  آدرس: بندرعباس - کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر لنگه ، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس


تلفن: 31310000 - 076
            32581849 - 076
            32581851 - 076
            32581861 - 076
            32581863 - 076

 دورنگار: 31313131-076

 کدپستی : 7931181183

 پست الکترونیک : info@pgsoc.ir
 پست الکترونیک روابط عمومی : pr@pgsoc.ir


werbeagentur muehldorf
تصاویر