توسعه پایدار در سایه توجه به HSE

شرکت نفت ستاره خلیج فارس به منظور ایفای نقش موثر خود در توسعه پایدار کشور و تامین سلامت و ایمنی افراد در محیط های کاری ضمن تعهد به رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی بهداشت ایمنی و محیط زیست حفاظت از منابع طبیعی پیشگیری از آلودگی های محیط زیست و پرهیز از هرگونه اقدامی که به انسان آسیب می‌رساند، موارد زیر را در تمام خدمات و فعالیت های روزانه خود به عنوان سیاست‌های شرکت تعیین کرده است.
 شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک‌های ایمنی بهداشت و جنبه‌های محیط زیستی در تمام فرایندها و تلاش در راستای کاهش و حذف کامل آن‌ها به منظور صیانت از نیروی انسانی، تاسیسات و دارایی‌های فیزیکی در جهت پایداری و استمرار تولید
 تدارک آموزش‌های مناسب، مستمر و روحیه‌بخش در جهت ارتقای فرهنگ و دانش تمام کارکنان و بیان نقش‌ها و مسئولیت‌های ایشان در نظام مدیریت بهداشت
 تلاش در جهت توسعه پایدار، بهینه سازی مصرف منابع طبیعی، آب، انرژی و کاهش تولید ضایعات در پیشگیری از انتشار آلاینده ها به هوا، خاک و آب با توسعه فضای سبز متناسب با استانداردها
 برقراری سیستم ایجاد انگیزه جهت افزایش مشارکت تمام کارکنان در نظام مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست
 ارزیابی مداوم عملکرد ها و انجام ممیزی‌های دوره‌ای به منظور بازنگری و بهبود مستمر سیاست‌ها، روش‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در نظام مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست
 پیاده سازی و الزام به اقدامات اجرایی اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در راستای حفاظت از نیروی انسانی، تاسیسات و سرمایه های ملی
در این راستا مدیریت شرکت ضمن اعتقاد به اصول سیاست‌های فوق دستیابی به آنها را تنها در سایه مشارکت گروهی، توام با نظم و ترتیب سازمانی امکان‌پذیر می داند. بر پایه این هدف ضروری است تمام همکاران تمامی تلاش خود را برای تحقق کامل این خط مشی به کار گیرند.
محمدعلی دادور
مدیرعامل