آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در خرداد 1397

آگهی فراخوان مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی
آگهی فراخوان مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی
بسمه تعالی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی شرکت را با رعایت قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات و...  (بیشتر...)
تاریخ: 1397/03/30
آگهي فراخوان مناقصه عمومي اجرايي عمليات اصلاحات عايق تجهيزات و خطوط لوله واحدهاي بنزين سازي
آگهي فراخوان مناقصه عمومي اجرايي عمليات اصلاحات عايق تجهيزات و خطوط لوله واحدهاي بنزين سازي
بسمه تعالی شركت نفت ستاره خليج فارس در نظر دارد. خدمات اجرايي عمليات اصلاحات عايق تجهيزات و خطوط لوله واحدهاي بنزين سازي واقع در پالايشگاه ميعانات گازي نفت ستاره خليج فارس ...  (بیشتر...)
تاریخ: 1397/03/28
آگهی فراخوان مناقصه عمومی حمل گاز LPG
آگهی فراخوان مناقصه عمومی حمل گاز LPG
بسمه تعالی آگهی فراخوان مناقصه عمومی حمل گاز LPG شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. بارگیری و حمل گاز مایع LPG پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس را به تاسیسات ...  (بیشتر...)
تاریخ: 1397/03/07