آخرین اخبار
تاریخ:1396/05/01
اطلاعیه شروع دوره آموزشي براي متقاضيان اولويت دوم

اطلاعیه شروع دوره آموزشي براي متقاضيان اولويت دوم

بسمه تعالی
«اطلاعیه»
قابل توجه متقاضيان اولويت دوم پذيرفته شده در آزمون سال 1392 شرکت نفت ستاره خلیج فارس

به اطلاع آن دسته از داوطلبيني كه بر اساس اطلاعيه هاي شركت نفت ستاره خليج فارس در تاريخ هاي 96/2/21 و 96/3/21 اعلام آمادگي نموده اند مي رساند با عنايت به اينكه با شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت (OICO)  توافق شده كه به عنوان راهبر پالايشگاه مسئوليت آموزش نيروهاي بهره بردار پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس را برعهده گيرد، لذا بدينوسيله اعلام ميگردد كه تاريخ شروع دوره آموزشي ايشان از روز شنبه مورخ 96/5/14 مي باشد. بديهي است امكان بهره مندي از امكانات اقامتي و ساير موارد در دوران آموزش مقدماتي بر اساس قوانين شركت اويكو  مي باشد. لازم به ذكر است وضعيت آموزش متقاضيان به صورت ادواري پايش و  هرگونه جذب و ترفيعي در آينده بر اساس نتايج آزمون ها خواهد بود.