آخرین اخبار
تاریخ:1396/06/14
كاركنان پالايشگاه ستاره خليج فارس اخراج نشدند

كاركنان پالايشگاه ستاره خليج فارس اخراج نشدند

سيدضياءالدين فائق، مشاور مديرعامل پالايشگاه ستاره خليج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراض كاركنان اين پالايشگاه و طرح ادعاي اخراج گفت: 98 نفر از كاركنان اين پالايشگاه قرار بود تا به يك شركت پيمانكاري سپرده شوند تا پس از طي دوره تكميلي آموزشي، مجدد در دوره بهره برداري از فاز يك اين پالايشگاه به پالايشگاه برگردند؛ اين افراد تا پايان شهريورماه سال جاري داراي قرارداد هستند. اين در حاليست كه در صورتي كه اين افراد خود را به شركت پيمانكاري اويكو معرفي كنند قرارداد شش ماهه با آنها منعقد مي شود در صورتي كه اين افراد در پالايشگاه ستاره خليج فارس داراي قرارداد سه ماهه بودند.

او ادامه داد: از زمان افتتاح فاز يك اين پالايشگاه توسط رئيس جمهور مدت زيادي نگذشته است بنابراين امكان آموزش عملياتي و دقيق در اين فاز را براي شاغلين در اين بخش نداشتيم.

اين مقام مسئول با اعلام اينكه اين افراد پس از مدتي كار در شركت پيمانكار كه بي شك همراه با حقوق، بيمه و مزاياي رفاهي خواهد بود مجددا به پالايشگاه ستاره خليج فارس باز مي گردند، تصريح كرد: اين كاركنان به هيچ عنوان اخراج نشده اند بلكه از آنها درخواست شده تا ادامه فعاليت كارآموزي شان را كه به دليل تخصصي بودن امر مدت زمان بيشتري مي طلبد در شركت پيمانكاري كه زير مجموعه شركت اويك محسوب مي شود بگذرانند و بي شك پس از طي اين دوره بايد به پالايشگاه ستاره خليج فارس بازگردند، چراكه ما به هزار و 100 نفر نيرو براي انجام امور مربوطه نياز داريم و از طرفي براي آموزش اين افراد هزينه شده كه قاعدتا بايد در مقابل اين خدمات به استخدام پالايشگاه درآمده و در اينجا فعاليت كنند.

به گفته فائق به نظر مي رسد جرياني خارج از اقدامات صنفي معمول اين تجمع را هدايت مي كند، چراكه به طور عرف افرادي كه در حال گذران دوره مميزي (آموزشي) در ابتداي فعاليت خود در هر مجموعه اي هستند بايد رفتاري محتاط تر داشته باشند. اين نكته را بايد در نظر داشت كه در صورتي كه اين افراد خود را كاركنان رسمي پالايشگاه مي دانند، طبق قانون بايد با درخواست كارفرما به منظور انتقال موقت به بخش ديگر موافقت كنند و در صورتي كه كارمند قراردادي باشند نيز طبق قانون بايد از درخواست كارفرما تبعيت كنند.