آخرین اخبار
تاریخ:1397/03/07
آگهی فراخوان مناقصه عمومی حمل گاز LPG

آگهی فراخوان مناقصه عمومی حمل گاز LPG


بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی حمل گاز LPG


شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. بارگیری و حمل گاز مایع LPG پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس را به تاسیسات گاز بندر شهید باهنر از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط به مدت یکسال شمسی ازطریق مناقصه واگذار نماید.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس کیلومتر 13جاده اسکله شهید رجائی-جنب پالایشگاه نفت بندر عباس- شرکت نفت ستاره خلیج فارس

زمان دریافت اسناد : از تاریخ 1397/03/10 لغایت تاریخ 1397/03/19در مدیریت امور حقوقی و قراردادها است و سایر اطلاعات مورد نیاز ، در اسناد مناقصه قید شده است.

پیمانکارانی که دارای سابقه حمل فرآورده های نفت و گاز می باشند می توانند پس از دریافت و تکمیل اسناد مناقصه پیشنهاد خود را ارائه نمایند.

مبلغ اسناد: معادل سه میلیون ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس بنام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

حضور شرکت کنندگان جهت بازدید از محل تاسیسات بارگیری گاز LPG روز دو شنبه ساعت 8 صبح مورخ 1397/3/21 در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس واقع در استان هرمزگان ، شهر بندرعباس می باشد.

تلفن: 32581849-076 و 32581851-076