آخرین اخبار
تاریخ:1397/05/13
بهره برداری از کمپرسور دوم در فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس

بهره برداری از کمپرسور دوم در فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس

مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس از نصب، راه اندازی و بهره برداری چندین واحد جدید در فاز سوم این پالایشگاه خبر داد.


به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، «محمدعلی دادور» با تقدیر از فعالیت های جهادی کارکنان این پالایشگاه که به صورت شبانه روزی و در روزهای تعطیل نیز در حال خدمت رسانی به مردم هستند، گفت :به لطف خداوند کمپرسور دوم گاز هیدروژنی جبرانی واحدهای فرآیندی در فاز سوم نصب و راه اندازی شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه واحد تصفيه هيدروژني نفت سفيد نیز راه اندازي شد و این رویداد ما را در افزایش تولید محصولات پالایشگاه کمک خواهد کرد.

مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس با بیان اینکه

كوره هاي واحد تقطير فاز سوم نیز در سرويس قرار گرفته، تصریح کرد: خوراك به واحد تقطير فاز سوم نیز تزريق شده و در این زمینه هم سرعت پیشرفت عملیات چشمگیر است.

دادور همچنین با اشاره به  این که مهندسان و کارکنان شرکت نفت ستاره خلیج فارس برای تامین پایدار بنزین مورد نیاز کشور ايران تمام تلاش خود را به کار خواهند بست، افزود: امروز جمعه است و بسیاری از افراد در کنار خانواده هایشان حضور دارند اما پرسنل ما سنگر جهاد اقتصادی را ترک نکرده اند و  برای آرامش و آسایش مردم از هیچ اقدامی فروگذار  نخواهیم بود.