آخرین اخبار
تاریخ:1397/06/14
آگهی فراخوان مناقصه نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی متعلقات توربین گازی

آگهی فراخوان مناقصه نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی متعلقات توربین گازی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. نصب Core Engine یک دستگاه توربین گازی GE Frame 6 ( شرکت بهارات ) به ظرفیت 42 مگاوات به وزن تقریبی 42 تن  واقع در پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط به مدت یک ماه شمسی از طریق مناقصه واگذار نماید. 
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندرخمیر- پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس واحد امور حقوقی و قراردادها
زمان دریافت اسناد : از تاریخ 14/06/1397 لغایت تاریخ 21/06/ 1397 در مدیریت امور حقوقی و قراردادها است و سایر اطلاعات مورد نیاز ، در اسناد مناقصه قید شده است.
پیمانکارانی که دارای سابقه نصب و راه اندازی توربین گازی مشابه و رتبه 1 از سازمان برنامه و بودجه هستند، می توانند پس از دریافت و تکمیل اسناد مناقصه پیشنهاد خود را ارائه کنند.
مبلغ اسناد : 2،000،000 میلیون ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس بنام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس 
حضور شرکت کنندگان جهت بازدید از محل توربین گازی GE Frame 6  روز شنبه  ساعت 10 صبح مورخ 24/06/1397 در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس واقع در استان هرمزگان ، شهر بندرعباس است.
تلفن: 31310000-076


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس