آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/22
آگهی فراخوان شناسایی مشاور طراحی

آگهی فراخوان شناسایی مشاور طراحی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. خدمات مشاوره طراحی انبار و سوله‌های صنعتی پالایشگاهی را از طريق مناقصه عمومی به شرکت مشاور واجد شرايط پس از ارزیابی، از طریق مناقصه واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های مشاور دارای صلاحیت پایه یک دعوت می‌شود تا شرح کامل سوابق، مدارک و توانمندی های خود را حداکثر تا تاریخ 30/07/1397 به آدرس بندر عباس، کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس- دبیرخانه امور حقوقی و قراردادها ارسال کنند.

بدیهی است پس از بررسی مدارک ارسالی ، از مشاورین واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس