آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/25
آگهی تمدید مزایده فروش ضایعات

آگهی تمدید مزایده فروش ضایعات

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد مقادیري از آهن آلات، بشکه هاي فلزي و چوب مستعمل مازاد ضایعاتی موجود در پالایشگاه را با شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیانی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت می شود با مراجعه به سایت پالایشگاه به آدرس www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات مزایده نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام و همچنین در صورت تمایل جهت بازدید از موضوع فراخوان از روز سه شنبه مورخ 24/7/97 لغایت 1/8/97 با معرفی نماینده (حضور جهت بازدید ساعت 10:30 صبح) به آدرس پالایشگاه میعانات گازي ستاره خلیج فارس مدیریت بازرگانی ( واحد انبار ) اقدام نمایند.
آدرس: استان هرمزگان ، بندرعباس ، پالایشگاه میعانات گازي ستاره خلیج فارس، دبیرخانه، مدیریت بازرگانی.
کد پستی :  7931181183
تلفن: 07631310000

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

سایر اطلاعات:

تعهد نامه
شرایط مزایده
لیست اقلام