آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/09
فراخوان مناقصه عمومی تامین متریال عایق و رنگ

فراخوان مناقصه عمومی تامین متریال عایق و رنگ
فراخوان مناقصه عمومی تامین متریال عایق و رنگ، حمل و تحویل و اجرای عملیات اصلاحات عایق تجهیزات و خطوط لوله واحدهای بنزینسازی

فراخوان مناقصه عمومی تامین متریال عایق و رنگ، حمل و تحویل و اجرای عملیات اصلاحات عایق تجهیزات و خطوط لوله واحدهای بنزینسازی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد، خدمات اجرایی عملیات اصلاحات عایق تجهیزات و خطوط لوله واحدهای بنزین سازی واقع در پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط به مدت 3 ماه شمسی ازطریق مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیانی که توانایی تامین موضوع را دارند دعوت می شود که جهت دریافت اسناد مناقصه با معرفی نماینده از مورخ 09/08/1397 لغایت 20/08/1397 نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام کنند. شرکتهایی که دارای سابقه انجام عملیات عایقکاری موضوع مناقصه می باشند، می توانند پس از دریافت و تکمیل اسناد مناقصه پیشنهاد خود را ارائه نمایند . نشانی دریافت اسناد: بندر عباس کیلومتر 13جاده اسکله شهید رجائی-جنب پالایشگاه نفت بندر عباس- شرکت نفت ستاره خلیج فارس مبلغ اسناد : 2،000،000 ریال(دو میلیون ریال) واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس بنام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس تلفن: 31310000-076