آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/30
آگهی خرید آنالایزر جهت قطعات یدکی دوسالانه بهره برداری

آگهی خرید آنالایزر جهت قطعات یدکی دوسالانه بهره برداری

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید آنالایزر جهت قطعات یدکی دوسالانه بهره برداری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال پاکات تا مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷ اقدام نمایند.
 نشانی ارسال پاکات: بندرعباس-کیلومتر ۱۳ جاده بندرعباس به بندر خمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: ۳۱۳۱۰۰۰-۰۷۶

 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

12 ضمانت نامه.pdf
12ساير شرايط.pdf
222برگ پيشنهاد قيمت مناقصات.pdf