آخرین اخبار
تاریخ:1397/09/12
آگهی تمدید مناقصه خرید کانکس

آگهی تمدید مناقصه خرید کانکس

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین چهارده عدد کانکس را با  شرایط مناقصه واگذار نماید. از این رو از همه‌ی پیمانکاران و تامین‌کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود که با مراجعه به سایت (WWW.PGSOC.IR) و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه تا مورخه 1397/09/19 اقدام کنند.

نشانی ارسال پاکت‌ها: هرمزگان، شهر بندرعباس،  کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مشخصات فني.pdf
پيشنهاد قيمت و تضمين.pdf
ساير شرايط شركت در مناقصه.pdf