آخرین اخبار
تاریخ:1397/10/01
فراخوان شناسایی تأمین کنندگان لیفتراک

فراخوان شناسایی تأمین کنندگان لیفتراک

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین لیفتراک مورد نیاز خود را به تأمین­کننده واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار کند. لذا از متقاضیان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود که رزومه و کاتالوگ‌های محصول موضوع فراخوان را تا تاریخ 08/10/1397 به آدرس پالایشگاه ارسال کنند.

آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس