آخرین اخبار
تاریخ:1397/10/22
فراخوان مناقصه لوازم یدکی کمپرسور

فراخوان مناقصه لوازم یدکی کمپرسور

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین لوازم یدکی کمپرسورهای رفت و برگشتی به تعداد 53 دستگاه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه سازندگان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل، با توجه به شرایط درج شده در سایت WWW.PGSOC.IR نسبت به تکمیل پاکات اقدام و پاکات خود را حداکثر تا تاریخ 06/11/1397 به آدرس بندر عباس، کیلومتر 13 جاده بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس (دبیرخانه – مدیریت امور حقوقی و قراردادها ) ارسال کنند.

تلفن: 31310000-076
کد پستی : 7931181183

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

دستور العمل و شرايط مناقصه.pdf
ساير شرايط شركت در مناقصه.pdf
پيشنهاد قيمت و تعهدات.pdf