آخرین اخبار
تاریخ:1397/11/13
فراخوان مناقصه عمومی تامین atmospheric vaporizer

فراخوان مناقصه عمومی تامین atmospheric vaporizer
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین سه دستگاه atmospheric vaporizer مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند. 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین سه دستگاه atmospheric vaporizer مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند.  لذا از همه تامین کنندگان دعوت به عمل می آید برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 17/11/1397 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

هزینه خرید اسناد : 2،000،000 ریال ( دو میلیون ریال ) واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

آدرس: بندرعباس،کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076  کد پستی : 7931181183

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس