آخرین اخبار
تاریخ:1397/12/15
آگهی شناسایی پیمانکار ساختمان ICT و فضای سبز

آگهی شناسایی پیمانکار ساختمان ICT و فضای سبز

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات اجرایی ساختمان ICT و فضای سبز را به صورت خرید و اجرا به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه ی شرکت هایی که سوابق و توانمندی لازم در این زمینه دارند، دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا مورخ  25/12/1397 به آدرس: استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر لنگه، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها،  اقدام کنند.
کدپستی: 7931181183
تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ساير شرايط.pdf