آخرین اخبار
تاریخ:1397/12/19
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت انبار کالا به صورت EPC

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت ساخت انبار کالا به صورت EPC

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد عملیات ساخت انبار کالا به صورت طرح و ساخت  (EPC) را به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های دارای رتبه یک برنامه و بودجه در ارتباط با موضوع فراخوان، دعوت می‌شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا مورخ  27/12/1397 به آدرس: استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.

کدپستی: 7931181183،

 تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ساير شرايط انبار 2.pdf