آخرین اخبار
تاریخ:1398/01/28
تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار ساختمان ICT و فضای سبز

تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار ساختمان ICT و فضای سبز

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد عملیات اجرایی ساختمان ICT و فضای سبز را به صورت خرید و اجرا به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌هایی که سوابق و توانمندی لازم در این زمینه دارند، دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ  1398/02/07به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.
کدپستی: 7931181183-  تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ساير شرايط تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار ساختمان ICT و فضای سبز.pdf