آخرین اخبار
تاریخ:1398/01/31
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای فونداسیون انبار کالا

فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای فونداسیون انبار کالا

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد عملیات اجرای فونداسیون انبار کالا را به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های دارای شرایط، دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ 10/02/1397 به آدرس هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند

کدپستی: 7931181183

 تلفن: 31310000-076


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ساير شرايط تامين و ساخت انبار كالاي پالايشگاه.pdf