آخرین اخبار
تاریخ:1398/02/03
تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار ساختمان ورودی کارکنان پالایشگاه

تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار ساختمان ورودی کارکنان پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد عملیات اجرایی ساختمان ورودی کارکنان را به صورت خرید و اجرا به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت هایی که سوابق و توانمندی لازم در این زمینه دارند، دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ 12/02/1398 به آدرس هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر لنگه ، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کند.

کدپستی: 7931181183 ،   تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

سایر شرایط شناسایی پیمانکار ساختمان ورودی کارکنان.pdf