آخرین اخبار
تاریخ:1398/02/22
فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای (paving)کف سازی پست­ های برق

فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای (paving)کف سازی پست­ های برق

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، اجرای (Paving) کف‌سازی پیرامون پست‌های برق را به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه‌ی شرکت‌های واجد شرایط در ارتباط با موضوع فراخوان، دعوت می‌شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ  31/02/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.

 کدپستی: 7931181183
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس


اطلاعات ساير شرايط paving.pdf