آخرین اخبار
تاریخ:1398/02/22
فراخوان شناسایی تامین کنندگان عایق

فراخوان شناسایی تامین کنندگان عایق

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، تامین عایق مورد نیاز برای واحدهای CCR خود را به تامین کنندگان  واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه‌ی شرکت‌های واجد شرایط موضوع فراخوان، دعوت می‌شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ  31/02/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.

کدپستی: 7931181183
تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس


2ساير شرايط عایق.pdf