آخرین اخبار
تاریخ:1398/03/21
فراخوان شناسایی تامین کنندگان دیزل ژنراتور

فراخوان شناسایی تامین کنندگان دیزل ژنراتور

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین دیزل ژنراتورهای مورد نیاز خود را به تأمین­کننده واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار کند. لذا از همه متقاضیان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می‌شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال اسناد ارزیابی تا مورخ 04/04/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرلنگه ، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.

کدپستی: 7931181183  تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس


اسناد ارزیابی کلی دیزل.pdf