آخرین اخبار
تاریخ:1398/03/26
مزایده عمومی فروش هوی اند (heavy End)

مزایده عمومی فروش هوی اند (heavy End)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد بخشی از محصولات خود (هوی اند) را از طریق مزایده عمومی به روش ترم تحویل در محل پالایشگاه  به میزان 40،000 تن متریک به فروش رساند. لذا از تمامی شرکت های حقیقی و حقوقی متمایل دعوت می شود برای تهیه اسناد مزایده از تاریخ 26/03/1398 لغایت 01/04/1398 با معرفی نماینده به آدرس بندر عباس کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ، واحد امور حقوقی و قراردادها مراجعه و اقدام کنند. اطلاعات بیشتر در سایت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir قرار گرفته است.

تلفن: 2596 داخلی 31310000-076 ، کد پستی : 7931181183 ، ایمیل: tender.pgsoc@gmail.com

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس