آخرین اخبار
تاریخ:1398/03/28
فراخوان شناسایی تامین کنندگان پکیج تصفیه فاضلاب

فراخوان شناسایی تامین کنندگان پکیج تصفیه فاضلاب

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بخشی از ساختمان­های پالایشگاه را به شرکت واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار کند. لذا از متقاضیان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود  تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ 10/04/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر لنگه ، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.

کدپستی: 7931181183  تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس


اسناد ارزیابی تامین کنندگان پکیج تصفیه فاضلابکلی.pdf