آخرین اخبار
تاریخ:1398/03/28
مناقصه عمومی تامین متریال پایپینگ

مناقصه عمومی تامین متریال پایپینگ

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین متریال پایپینگ مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند. لذا از شرکت­‌های متقاضی دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه  تا تاریخ 04/04/1398  با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس