آخرین اخبار
تاریخ:1398/04/18
مناقصه عمومی تامین الکتروموتور

مناقصه عمومی تامین الکتروموتور

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 41 دستگاه­ الکتروموتور با ولتاژ و توان‌های مختلف را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند. لذا از تامین­ کنندگان دعوت می ­شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 25/04/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند.

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس