پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه
با ظرفیت پالايش 360,000 بشكه در روز ميعانات گازي پارس جنوبي
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه
با ظرفیت پالايش 360,000 بشكه در روز ميعانات گازي پارس جنوبي
Pause
پروژه بیمارستان 264 تخت خوابی
بیمارستان ۲64 تخت خوابی بندرعباس با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع در ۶ طبقه و با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در مدت دو سال به همت شرکت نفت ستاره خلیج فارس در محوطه ی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ساخته می‌شود. در حال حاضر «محندعلی دادور» مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس «مهدی جعفری نسب» را در حکمی رسمی به عنوان مدیر پروژه ساخت این بیمارستان منصوب کرده است. پروژه‌ی احداث بیمارستان ۲۶۴ تخت خوابی از سوی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت آغاز شده است.
تصاویر