پروژه آبگیر دریا
به منظور تامین آب مورد نیاز پالایشگاه ، آبگیر دریا با ظرفیت 100/000 متر مکعب در ساعت به همراه 8 دستگاه تلمه انتقال آب دریا به ظرفیت12/500 متر مکعب در ساعت احداث و عملیاتی شده است. آب دریا توسط دو خط لوله 88 اینچی از آبگیر به پالایشگاه ارسال و پس از استفاده توسط کانال برگشتی به دریا برگشت داده می شود.


تصاویر