گزارش تصویری
تاریخ:1394/11/06
حضور شماری از مدیران نهاد ریاست جمهوری در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

حضور شماری از مدیران نهاد ریاست جمهوری در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس