گزارش تصویری
تاریخ:1394/09/09
بازدید معاون وزیر نفت از روند پیشرفت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

بازدید معاون وزیر نفت از روند پیشرفت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس