گزارش تصویری
تاریخ:1394/12/21
همزمان با سفر وزیر نفت به بندرعباس مشعل پالایشگاه ستاره خلیج فارس روشن شد

همزمان با سفر وزیر نفت به بندرعباس مشعل پالایشگاه ستاره خلیج فارس روشن شد