گزارش تصویری
تاریخ:1397/05/03
اهدای تندیس اهتمام به مسئولیت اجتماعی به نفت ستاره خلیج فارس

اهدای تندیس اهتمام به مسئولیت اجتماعی به نفت ستاره خلیج فارس

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در دومین دوره جایزه ملی مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایران، تندیس اهتمام به مسئولیت اجتماعی را دریافت کرد.