شرکت نفت ستاره خلیج فارس
تاریخ: 1398/01/19
آگهی شناسایی پیمانکار ساختمان ورودی کارکنان پالایشگاه

آگهی شناسایی پیمانکار ساختمان ورودی کارکنان پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد عملیات اجرایی ساختمان ورودی کارکنان را به صورت خرید و اجرا به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌هایی که سوابق و توانمندی لازم در این زمینه دارند، دعوت می شود تا با مراجعه به سایت www.pgsoc.ir و دریافت سایر اطلاعات، نسبت به  ارسال اسناد ارزیابی تا تاریخ  31/01/1398 به آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس-بندر خمیر، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها اقدام کنند.

کدپستی: 7931181183

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس


شرایط آگهی شناسایی پیمانکار.pdf