بالا

واحد ایزومریزاسیون 18-68-88 Isomerization

تاریخ: 29 آبان، 1398
این پالایشگاه دارای سه واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک شیرین است که هر واحد برای تولید 30هزار بشکه در روز طراحی شده‌؛ هدف از طراحی این واحدها تولید کامپوننت بنزین عاری از بنزن و سایر آروماتیک‌ها برای دستیابی به استاندارد یورو 5 است.
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر لنگه، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :