شرکت نفت ستاره خلیج فارس -
بالا

واحد تبدیل کاتالیستی با احیا مداوم 02 -52-72CCR Octanizer

تاریخ : 28 مهر، 1400
پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس دارای سه واحد اکتان‌ساز است که خوراک هر واحد 45 هزار بشکه نفتای میانی پالایش‌شده در روز برآورد می‌شود و برای تولید دیگر کامپوننت بنزین (ریفرمیت با اکتان 100) و مقدار بنزین کمتر از یک درصد حجمی طراحی شده است. از محصولات این واحد می‌توان به ریفرمیت با اکتان بالا، گاز هیدروژن غنی شده و گاز مایع اشاره کرد و فرآیند آن نیز بر اساس تکنولوژی بستر متحرک کاتالیست و در حضور هیدروژن عمل می‌کند که به طور مداوم مقدار ثابتی کاتالیست از بخش واکنش به بخش احیاء و بلعکس در حال جابجایی است. احیای پیوسته کاتالیست موجب رسوب کمتری از کک روی بستر کاتالیست می‌شود؛ در این صورت کاتالیست عملکرد بهتری دارد و باعث افزایش سرعت واکنش می شود.
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :