شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

اطلاعیه امور حقوقی، حاکمیت شرکتی و قراردادها

تاریخ: تیر 29، 1400

امور حقوقی، حاکمیت شرکتی و قراردادها شرکت نفت ستاره خلیج فارس با توجه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، مناقصاتی را که تاریخ تحویل ارائه پیشنهاد آن‌ها در بازه زمانی 29/04/1400 لغایت 16/05/1400 بوده است، به مدت هفت روز تمدید کرد.


مناقصه عمومی تأمین Pipe و Return bend مورد نیاز کوره ها 

تاریخ: تیر 26، 1400

رکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین لوله های مورد نیاز پروژه افزایش ردیف لوله به کوره ها را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین تجهیزات روشنایی (2) 

تاریخ: تیر 22، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین تجهیزات روشنایی را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده یا تولیدکننده واجد شرايط واگذار کند


مناقصه عمومی طراحی، تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفا حریق ساختمان اداری

تاریخ: تیر 20، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد طراحی، تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق بخش های مختلف ساختمان­­ اداری را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


تجدید مناقصه عمومی عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات پالایشگاه

تاریخ: تیر 14، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد اجرای عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله و تجهیزات واقع در پالایشگاه و تأسیسات وابسته را از طريق مناقصه عمومی به شرکت دارای صلاحیت و تجربه کاری مرتبط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :