شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی خرید دو دستگاه تابلوی بانک خازنی 6.3 کیلوولت

تاریخ: خرداد 19، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید دو دستگاه تابلوی بانک خازنی مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار روستای کال را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید دستگاه های کمپرسور هوا دیزلی پرتابل 

تاریخ: خرداد 04، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید پنج دستگاه کمپرسور هوای دیزلی پرتابل با ظرفیت هوا و فشار مختلف را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین سیل های مخازن 

تاریخ: خرداد 04، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین سیل های مخازن ذخیره سقف شناور را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی بخش دوم احداث خط لوله انتقال فرآورده GSO

تاریخ: اردیبهشت 28، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد بخش دوم پروژه احداث خط لوله انتقال فرآورده GSO را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید دستگاه‌های Secure Hydraulic Flange Spreader

تاریخ: اردیبهشت 26، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید دستگاه های فلنج بازکن، فلنج جمع کن، فلنج جفت کن و غیره را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :