شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی تأمین تجهیزات برق (3)

تاریخ: دی 01، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین تجهیزات برق (3) شامل کارت های AVR ، Transducer ، Energy Meter و غیره را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده /تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی فعالیت های اجرا و آب‌بندی سامپ‌ها و حوضچه‌های سایت  

تاریخ: آذر 30، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت های اجرا و آب‌بندی سامپها و حوضچه‌های سایت را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین اقلام یدکی و تعمیرات بخش HGPI در واحدهای GTG3,4 (ساخت شرکت Alstom-Frame 6) به همراه بازسازی قطعات

تاریخ: آذر 30، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین اقلام یدکی و اورهال GTG های ساخت Alstom-F6 به همراه بازسازی قطعات را از طريق مناقصه عمومی به شرکت دارای تجربه و معتبر واگذار کند.مناقصه عمومی تأمین تجهیزات ابزار دقیق (2)

تاریخ: آذر 26، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین تجهیزات ابزار دقیق (2) شامل Control Valve و متعلقات آن‌ها را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :