شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی تأمین Sensorهای ابزار دقیق

تاریخ: آذر 25، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین Sensorهای ابزار دقیق مربوط به آنالایزرها و توربین های گازی را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید دوربین‌های نقشه‌برداری

تاریخ: آذر 24، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین دوربین‌های نقشه برداری، GPS و متعلقات آنها را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند،


مناقصه عمومی فعالیت‌های تهيه و نصب صاعقه گير مخازن

تاریخ: آذر 22، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت‌های طراحی بخش سیویل، تهیه و نصب صاعقه گیر مخازن به همراه تست‌های موردنیاز را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی فعالیت های لایروبی حوضچه‌های تبخیر

تاریخ: آذر 22، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تمامی خدمات فعالیت های لایروبی و امحا مصالح موجود در حوضچه های تبخیر (EVP)  و سامپ های اطراف آن را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید پودر خاموش کننده آتش (بی کربنات پتاسیم)

تاریخ: آذر 17، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید 10 (ده) تن پودر خاموش کننده آتش (بی کربنات پتاسیم) را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :