شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی تأمین تجهیزات ابزار دقیق

تاریخ: آذر 16، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین تجهیزات ابزار دقیق را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید فوم های آتش‌نشانی 

تاریخ: آذر 12، 1399

رکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید 30 تن فوم AFFF و 70 تن فوم FFFP مورد نیاز آتش نشانی پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرايط واگذار کند.


تجدید مناقصه عمومی فعالیت‌های احداث و تکمیل کانال‌های آب‌های سطحی

تاریخ: آذر 09، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تمامی خدمات فعالیت‌های تهیه مصالح، اجرا، احداث و تکمیل کانال­‌های آب­‌های سطحی واقع در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید یک میلیون ماسک سه لایه (سری سوم)

تاریخ: آذر 09، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید یک میلیون ماسک سه لایه دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را از طريق مناقصه عمومی به تأمین‌کنندگان/تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید تجهیزات برق (سری اول)

تاریخ: آذر 06، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید تجهیزات برق شامل رله، فیوزهای مینیاتوری (MCB)، کلید (MCCB) و غیره مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده یا تولیدکننده واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :