شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی تأمین فیلتر نازل پکیج تصفیه آب

تاریخ: مهر 10، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین 4 هزار عدد فیلتر نازل پکیج تصفیه آب را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین فوری ورق‌های مورد نیاز کوره واحد تقطیر

تاریخ: مهر 06، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین ورق‌های مورد نیاز جهت ساخت ساپورت و باندل های کوره واحد تقطیر پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید یک میلیون ماسک سه لایه (6)

تاریخ: مهر 06، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید یک میلیون ماسک سه لایه دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین دوربین‌های مدار بسته به همراه تجهیزات جانبی

تاریخ: مهر 04، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین دوربین‌های مدار بسته به همراه تجهیزات جانبی را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین لوازم و دستگاه های مورد نیاز تعمیرگاه خودرو

تاریخ: شهریور 29، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین لوازم و دستگاه های مورد نیاز تعمیرگاه خودرو را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :