بالا

فراخوان شناسایی شرکت های مشاور جهت انجام EIA طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه

تاریخ: مهر 28، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد انجام ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح افزایش ظرفیت را به مشاور واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار کند.


مناقصه عمومی احداث فنس پیرامون محیط عملیات پالایشگاه

تاریخ: مهر 24، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تهیه، ساخت و نصب 5000 متر طول، نرده فلزی پیش ساخته به همراه فونداسیون آن در محدوده سایت پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین اقلام کمپرسور

تاریخ: مهر 14، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین بخشی از قطعات کمپرسور IHI CENTRIFUGAL AIR COMPRESSORS  نوع E-MOTOR , TRE80 مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


تمدید مناقصه عمومی تامین پمپ های مورد نیاز واحد آتش نشانی

تاریخ: مهر 01، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 10 دستگاه­ پمپ آتش نشانی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


تمدید فراخوان شناسایی تامین کنندگان ماشین آلات کارگاه تعمیرات پالایشگاه

تاریخ: مهر 01، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین، نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آلات جهت تجهیز کارگاه تعمیرات خود را به شرکت واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر لنگه، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :