شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی ساخت Tube Support کویل‌های کوره

تاریخ: شهریور 29، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد ساخت تیوب و اتصالات کوره را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین شیرهای MOV و UZV

تاریخ: شهریور 27، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین تجهیزات ابزار دقیق بخش چهارم ایستگاه تقویت فشار کال شامل Motor Operated Valve و Pneumatic Operated ON - OFF Valve را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین Control Valve

تاریخ: شهریور 27، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تجهیزات ابزار دقیق بخش سوم ایستگاه تقویت فشار کال شامل کنترل ولوهای جریان، فشار و خودتنظیم کننده را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین مصالح و اجرای عملیات عایقکاری ضد آتش

تاریخ: شهریور 24، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین و اجرای عملیات عایق‌کاری ضد آتش اسکلت فلزی کولرهای هوایی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی پایش و تعمیرات خط 63 کیلوولت پست بوستان به آبگیر پالایشگاه

تاریخ: شهریور 22، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد پایش و تعمیرات خط 63 کیلوولت به طول مسیر 17 کیلومتر را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :