بالا

مناقصه عمومی خرید یک دستگاه Bundle cut 2000

تاریخ: شهریور 16، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دستگاه Bundle cut 2000 مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید قطعات داربست‌بندی

تاریخ: شهریور 16، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید قطعات داربست بندی مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید (Temperature Control Valves (miscelleneos کمپرسورهای رفت و برگشتی

تاریخ: شهریور 12، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دوسالانه قطعات miscelleneos کمپرسورهای رفت و برگشتی مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید قطعات & Discharge Valve Suction کمپرسورهای رفت و برگشتی

تاریخ: شهریور 12، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دوسالانه قطعات Suction & Discharge Valve کمپرسورهای رفت و برگشتی مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید قطعات Ring & Sealing کمپرسورهای رفت و برگشتی

تاریخ: شهریور 12، 1399

رکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دوسالانه قطعات Ring & Sealing کمپرسورهای رفت و برگشتی مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :