شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی آماده سازی، خاک برداری و paving بتنی محوطه پارکینگ فراورده LPG

تاریخ: بهمن 21، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد آماده سازی، خاک برداری و paving بتنی محوطه پارکینگ فرآورده LPG  به متراژ 14000 مترمربع را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین و عملیات اصلاح رنگ Glass flake epoxy برای سطوح داخلی مخازن سه گانه

تاریخ: بهمن 15، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین و اجرای اصلاح رنگ Glass flake epoxy برای سطوح داخلی مخازن را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند،


مناقصه عمومی تأمین لوله های صنعتی پالایشگاه  

تاریخ: بهمن 15، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین لوله های صنعتی برای جابجایی مبدل های واحدهای 02 و 72 پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین کابل Field bus  

تاریخ: بهمن 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تأمین 5000 (پنج هزار) متر کابل Field bus مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


فراخوان شناسایی تأمین کنندگان ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

تاریخ: بهمن 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، تأمین چهار دستگاه ترانسفورماتور مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار کال  را به تامین‌کنندگان/سازندگان واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :