شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی تأمین سه دستگاه UPS

تاریخ: بهمن 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین سه دستگاه UPS 20 KVA/3 Phase مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.


آگهی مزایده عمومی فروش قرقره فلزی و چوبی

تاریخ: دی 28، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد مقادیري از ضایعات شامل درام‌های خالی چوبی و فلزی کابل به ترتیب به وزن‌های تقریبی 80 و 300 تن، موجود در پالایشگاه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.


مناقصه عمومی تأمین آنالایزرهای رطوبت در گاز و مایع  

تاریخ: دی 24، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین آنالایزرهای رطوبت در گاز و مایع مورد نیاز واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین­ کننده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین کسری تجهیزات سیستم کنترل هانیول

تاریخ: دی 21، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین برخی کارت‌ها و قطعات جانبی سیستم کنترل هانیول (DCS/ESD/FGS) واحد 09-59 پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌کننده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی ساخت و نصب اسکلت فلزی انبار مرکزی پالایشگاه

تاریخ: دی 21، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی انبار به وزن حدود هزار و ۳۵۰ تن را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :