شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی

تاریخ: دی 17، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی خود از همه گمرکات کشور و ارسال کالاها به محل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس را طبق قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات و آئین نامه ­های اجرایی به کارگزار واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید فیلترهای مربوط به سیال Lean Amin

تاریخ: دی 15، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید 340 عدد فیلتر مربوط به سیال Lean Amin مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تامین­ کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین شیرهای پروانه ای

تاریخ: آذر 18، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین شیرهای پروانه ای(Butterfly Valve) مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تامین‌­کننده یا سازنده واجد شرایط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین کالیبراتورهای مرجع شاپ ابزار دقیق

تاریخ: آذر 18، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تأمین کالیبراتورهای مرجع مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تامین­ کننده واجد شرایط واگذار کند.


فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای پروژه تثبیت لوله های آبگیری از دریا

تاریخ: آبان 21، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات گونی‌گذاری زیر و اطراف خطوط آب دریا را به پیمانکار دارای سابقه این موضوع، از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :