شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی تأمین رایانه و تجهیزات جانبی ( پارت پنجم)

تاریخ: شهریور 03، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین رایانه و تجهیزات جانبی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین کفش ایمنی

تاریخ: شهریور 01، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین 5 هزار و 200 جفت کفش ایمنی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده /تأمین کننده داخلی واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین فوری تیوب و اتصالات ناحیه Convection کوره

تاریخ: مرداد 31، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین تیوب و اتصالات کوره را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین ۱۳۰ مترمکعب جاذب Air Dryer Package

تاریخ: مرداد 31، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین جاذب Air Dryer Package مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تأمین تجهیزات ابزار دقیق (4)

تاریخ: مرداد 13، 1400

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین قطعات یدکی سیستم کنترل Siemens را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :