بالا

مناقصه عمومی تامین کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی  (BA Compressor)

تاریخ: مرداد 16، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی BA مخصوص آتش­ نشانی را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین 14 عدد تابلو برق

تاریخ: مرداد 16، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 14 عدد تابلو برق را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین سه دستگاه مبدل surface Condenser

تاریخ: مرداد 16، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین سه دستگاه مبدل surface Condenser  مروبط به کمپرسورها را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند


مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل پمپ های آتش نشانی

تاریخ: مرداد 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 10 دستگاه پمپ آتش نشانی مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات

تاریخ: مرداد 12، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد خرید دو دستگاه آنالایزر ارتعاشات چهار کاناله را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :