بالا

مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل ظروف مورد نیاز ایستگاه کال

تاریخ: دی 14، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد ظروف نگهداری آب های آلوده به مواد نفتی، گازوئیل و Drain (Oily Water Tank-Drain Tank- Diesel Tank) را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی فعالیت های Civil احداث کارگاه نوسازی

تاریخ: دی 10، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تمامی خدمات فعالیت های Civil احداث کارگاه نوسازی را از طريق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید 54 عدد کانکس

تاریخ: دی 09، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد کانکس های مورد نیاز خود را در ابعاد و مشخصات مختلف از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید، حمل و تحویل 84 تن Fineamin Scav06

تاریخ: دی 08، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد 84 تن از ماده فاین آمین را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی خرید مخازن (بولت) نیتروژن مایع 6,000 لیتری

تاریخ: دی 07، 1399

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید سه عدد مخزن (بولت) نیتروژن مایع 6,000 لیتری به همراه پمپ و متعلقات آن را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده یا تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :